Bestsellery
Smarowidło Okrasy - 150g
Smarowidło Okrasy - 150g
3,50 zł
szt.
Szynka Okrasy - 500g
Szynka Okrasy - 500g
19,99 zł
szt.
Karczek dębowy Okrasa - 500g
Karczek dębowy Okrasa - 500g
17,99 zł
szt.
Kiełbasa ze świniobicia - 700g
Kiełbasa ze świniobicia - 700g
15,99 zł
szt.
Kiełbasa firmowa Okrasy - 500g
Kiełbasa firmowa Okrasy - 500g
15,50 zł
szt.
Kabanosy - 200g
Kabanosy - 200g
8,00 zł
szt.
Kiełbasa kminkowa - 500g
Kiełbasa kminkowa - 500g
13,00 zł
szt.
Polędwica dziedzica - 700g
Polędwica dziedzica - 700g
27,99 zł
szt.
Karczek pieczony - 500g
Karczek pieczony - 500g
19,99 zł
szt.
Boczek gotowany Okrasy - 600g
Boczek gotowany Okrasy - 600g
20,99 zł
szt.
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Świeżyzna, dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.swiezyzna.pl, prowadzony jest przez Konsorcjum Mięsne Okrasa Grupa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Pilicy, ul. Żarnowiecka 76, 42-436 Pilica, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000185211, NIP 6490000848, REGON 271266765, oraz WTG Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Najdziszowie,
  Topolowa 14, 42-460 Najdziszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000098565, NIP: 6252188992, REGON: 277808138 (dalej zwane „Spółką” lub „Sprzedawcą”)
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu (dalej zwany „Klientem”)
 3. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta lub/i złożenia Zamówienia przez klienta na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://sklep.swiezyzna.pl. Jednocześnie informujemy, że złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@swiezyzna.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48798266166 (opłata jak za połączenie lokalne według cennika operatora).
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, jaki numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 – 17:00.

 3

  Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. włączona obsługa plików cookies.
 4. zainstalowany program przeglądarki internetowej.
 5. posiadanie aktywnego numeru telefonu.

4

Informacje ogólne

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za zamówiony towar oraz koszt jego dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie do wiadomości klienta na adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do zrealizowania zakresie. Jednocześnie informujemy, że występowanie produktów oferowanych przez sklep internetowy na stronie internetowej pod adresem: http://sklep.swiezyzna.pl nie jest jednoznaczna z dostępem do towaru w magazynie i możliwością zrealizowania zamówienia.

 

5

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na asortyment występujący w sklepie internetowym tylko poprzez stronę internetową sklepu.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego następują po złożeniu przez klienta zamówienia na stronie internetowej sklepu i potwierdzeniu przez sprzedającego możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 4. Kupującymi w sklepie internetowym mogą być osoby fizyczne, które ukończył 18 rok życia, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osoby prawne.
 5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://sklep.swiezyzna.pl 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wykorzystaniem poprawnie wypełnionego formularza zmówienia zamieszczonego na wyżej wymienionej stronie.
 6. Realizacja zamówień internetowych odbywa się od momentu złożenia zamówienia.
 7. Umowa zawarta pomiędzy sprzedającym, a kupującym dotyczy tylko zakupu towaru i trwa przez czas realizacji zamówienia.
 8. Sklep internetowy https://sklep.swiezyzna.pl przedstawia zdjęcia cyfrowe oferowanego asortymentu, jednoczenie informuje, że mogą zaistnieć różnice w wyglądzie asortymentu na zdjęciach, a w rzeczywistości.

 

6

Dostawa, odbiór zamówień i płatność za zamówienia.

 

 1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy DHL PARCEL sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa oraz firmy INPOST S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków.
 2. Dostawa jest odpłatna, dokładne ceny za dostawę widoczne są w zakładce „koszty dostawy” na stronie internetowej sklepu oraz w trakcie składania zamówienia przez klienta.
 3. Do ceny dostawy kurierem doliczona jest cena opakowania termicznego (tak zwany styrobox) oraz wkładów chłodzących wielokrotnego użytku. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowana jest od poniedziałku do czwartku.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

7

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Zamówienie jest przekazywane do realizacji od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

8

Odstąpienie od umowy

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

9

Reklamacja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji towaru po stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, w trzy dniowy termin. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W ramach reklamacji konsument może domagać się wymiany zakupionego towaru na wolny od wad, a w przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z uwagi na brak tożsamego towaru to konsument może żądać zwrotu uiszczonej kwoty, wówczas Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest:
  • pocztą elektroniczną - reklamacje należy kierować na adres e-mail: sklep@swiezyzna.pl w temacie wiadomości prosimy o podanie numeru zamówienia z dopiskiem reklamacja, (przyspieszy to proces weryfikacji zamówienia)
  • poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://sklep.swiezyzna.pl
 5. Rozpatrzenie przesłanej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni roboczych od momentu otrzymania formularza reklamacyjnego. O decyzji sprzedawcy Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną, lub pisemnie na adres do korespondencji. Brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy jest jednoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek od klienta wysłanych w formie pobraniowej.
 7. Różnica pomiędzy zdjęciem produktu na stronie internetowej sklepu pod adresem https://sklep.swiezyzna.pl, a jego rzeczywistym wyglądem, nie może być podstawą do reklamacji. Zdjęcia umieszczane na stronie internetowej sklepu są przykładowe i służą reklamie oraz prezentacji konkretnych produktów.

 

 10

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

 11

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta).
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Klient korzystający ze sklepu internetowego https://sklep.swiezyzna.pl ma całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym. Zamówienia, które posiadają takie treści nie będą realizowane. Sklep internetowy https://sklep.swiezyzna.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.
 4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do klienta na wskazany adres e-mail wiadomości spowodowane blokowaniem wiadomości przez administratora poczty elektronicznej, oprogramowanie blokujące wiadomości poczty na urządzeniu Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium